Hlavní stránka

Vítejte!

Vítejte na webových stránkách klubu železničních modelářů Teplice. V menu se vyberte sekci, která Vás zajímá.

15.4.2024

Aktualita (3.10.2023)

EDU web klubu železničních modelářů měl být spuštěn k začátku nového školního roku. K tomu bohužel vzhledem k technickým důvodům nedošlo. Jakmile bude nový výukový web spuštěn do plného provozu, obdrží všichni členové své přístupové údaje. (ved. KŽMLG-TP)

4.10.2023

Vedoucí spolu se členy začali pracovat na rozšíření původního kolejiště v měřítku TT. Stavba započala snesením části kolejiště a svršku. Byl položen nový podklad z OSB desek. Ten bude doplněn o chybějící díly a začně stavba kolejiště a následně nové krajiny na rozšířeném modulu kolejiště.

Členové pracují na snesení původní části kolejiště.

V sobotu 10.2.2024 se členové Matěj Říha, Tomáš Čečrle a Marek Veselý s vedoucím Janem Valentou vydali na mezinárodní setkání modelářů v Drážďanech Erlebnis Modellbahn.

Stavba odbočky a nákladiště (nerealizováno)

Po vyprojektování a dodání materiálu členové měli začít se stavbou tělesa dráhy odbočky (nákladiště), kterou ve svém projektu nazvali Babín. Jednalo by se o spojovací nádraží ve střední části kolejiště, kterou měli po kompletaci obsluhovat dva výpravčí (řízení směrů pro jízdu do sousedních stanic). Nebylo dokončeno z důvodu následného rozhodnutí o zániku stávající klubovny v ZŠ Teplárenská, Teplice.

Klub oficiálně ukončil působení pod DDM Teplice. Dále bude pokračovat v železničním voze řady Z na teplickém nádraží.